Open atelier

Voorlopig zal er i.v.m. de c-crisis geen Open Atelier zijn bij Eef Diteweg Hedendaagse Kunst. 

Wel is bezoek mogelijk na telefonische afspraak (06 - 48 122 591).